Miroslav Nohava  777 314 226zajištění a prověření podkladů pro komplikované majetkoprávní vztahy (vlastnické vztahy pro výstavbu, věcná břemena, pro znovuotevření dědických řízení v případech nemovitostí s neznámým vlastníkem...) kompletní rozbor situace s návrhem řešení řešení a příprava podkladů, týkajících se neoprávněného obohacení (užívání nemovitosti bez právního titulu, sporné hranice pozemku, sporné umístění stavby, napojení nemovitosti na veřejnou komunikaci...) zpracování analýz a podkladů pro dořešení majetkoprávních vztahů jednání za vlastníka s orgány státní správy, samosprávy nebo jinými problematickými subjekty


Copyright © 2012 ABBE | All rights reserved. Design by ADART spol. s r.o. & David Pöllner. Coded by Alexandr Klepikov.