Miroslav Nohava  777 314 226koordinace možného propojení jednotlivých činností, které jsou spojeny úplně nebo částečně s nemovitostmi, a to jak v průběhu přípravy a realizace, tak i při užívání staveb (znalci, služby, řemesla, financování, pojištění...) koordinace veškerých kroků od požadavku investora (vytipování lokality dle charakteru a požadavku objednatele...) až po kolaudaci návrh řešení zahrnuje mimo jiné i zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitosti zpracování smluv (ochrana klienta) zajištění zhotovitele stavby, zpracování smluv nezbytných pro realizaci díla zajištění výkonu technického dozoru stavebníka, BOZP ... (pokud je nezbytný dle charakteru stavby) dohled nad realizací díla (pokud charakter stavby nevyžaduje jinou formu) zajištění kolaudačního souhlasu, povolení k předčasnému užívání stavby nebo její části... koordinace jednotlivých kroků v daném problému a jednání s orgány samosprávy a státní správy.


Copyright © 2012 ABBE | All rights reserved. Design by ADART spol. s r.o. & David Pöllner. Coded by Alexandr Klepikov.